torsdag 11 augusti 2011

Bra sida om lekar!


De gamla traditionella lekarna är något som jag håller varmt om hjärtat och tycker är viktigt att vi för vidare. För mig är lekarna en stor del av vårt kulturarv. IPA är en ideell förening som verkar för just barns rätt till lek. De har kurser, föreläsningar i ämnet och bra lekböcker som man kan beställa. Boken Barbros lekar för livet kan man köpa därifrån och är en riktig skattkammare. Den innehåller över 1000 lekar och ramsor. Perfekt när man har idétorka. Vecka 36 anordnar de även en lekvecka som man kan anmäla sig till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar